Vriendendag 19 november 2023

Afgelopen zondag 19 november was de jaarlijkse Vriendendag. Deze werd door een 20-tal leden bezocht. Rond 14:00 uur druppelden alle leden binnen. Na een inleidend woord door de Voorzitter Victor Knippenberg werd Jelle Passchier uitgenodigd zichzelf voor te stellen. Hij is nu een aantal maanden in dienst van het Museum als operationeel manager en vrijwilligerscoördinator. Daarbij gaf hij aan dit met alle plezier te doen en loofde de samenwerking met alle vrijwilligers.

Daarna was het de beurt aan de nieuwe penningmeester van de Stichting Museum Maassluis Hans van der Horst om zich aan de aanwezige Vrienden voor te stellen. Hij maakt samen met Bikkel Haan deel uit van het nieuwe bestuur van de Stichting.

Hierna maakte iedereen zich op om deel te nemen aan een kunstquiz, opgezet door Laurens Blom aangevuld met vragen van Gini Knippenberg. De deelnemers konden zich in het zweet werken in het beantwoorden van 25 vragen. Na afloop werd door de deelnemers zelf gevraagd om het aantal goede antwoorden te noteren. Zo kwam uit de bus dat Jos Degen de grootste kunstkenner is onder de aanwezige deelnemers met de minste fouten.

Hierna had iedereen wel behoefte aan een pauze waarin een hapje en drankje niet ontbrak.

Voor de actievelingen onder de aanwezigen was er een workshop georganiseerd, gegeven door Elly van Baalen. De 10 deelnemers kregen de opdracht om een kunstboekje te maken dat zelf beschilderd moest worden met een omslag van een stukje behang. Hieronder zijn de resultaten te zien van alle kunstliefhebbers. Menigeen verbaasde zichzelf over de artistieke prestatie die men zelf had geleverd.

Voldaan werd er na afloop nog een hapje en een drankje genuttigd, waarna iedereen rond 17:00 uur tevreden huiswaarts ging.

Ziehier wat foto's van de middag.

Foto's: Jos Degen en Lelia van der Tak