Vriendendag 17 februari 2019

Het Museum Maassluis kent gelukkig vele Vrienden.
Juist omdat u zo belangrijk bent voor ons en het museum, organiseren we ook dit jaar weer een speciale Vriendendag in Museum Maassluis en wel op zondag 17 februari a.s. van 14:00 tot 17:00 uur in Museum Maassluis.
Naast een aantal presentaties, door o.a. Arne Bonsaksen van Vendu Notarishuis Rotterdam en onze eigen Caroline Schillemans, zal Ans van de Wiel een workshop “Het Stilleven in de Kunst” verzorgen. Uiteraard is er ook ruimschoots gelegenheid om de onderlinge banden te verstevigen en om de lopende tentoonstellingen nader te bekijken.
Noteert u alvast deze Vriendendag in uw agenda.
Het definitieve programma volgt binnenkort.