Privacybeleid

Museum Maassluis Privacy Reglement

Museum Maassluis hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Identiteit Museum Maassluis

Museum Maassluis is gevestigd te Maassluis (Nederland) op: Zuiddijk 16, 3143 AS Maassluis

2. Aanmelding met persoonsgegevens

Er zijn momenteel geen manieren waarop u uw persoonsgegevens kunt aanmelden op de website van Museum Maassluis.

3. Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Museum Maassluis daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

4. Automatisch gegenereerde informatie

Museum Maassluis verzamelt automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de Museum Maassluis website.

5. Gebruik door Museum Maassluis

Museum Maassluis gebruikt de automatisch gegenereerde informatie alleen voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken (Google Analytics).

6. Gebruik door derden

De persoonsgegevens worden door Museum Maassluis niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt dan omschreven, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

7. Klikgedrag en Cookies

Alle gegevens van het klikgedrag worden uitsluitend gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek via Google Anaylitics. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies, Museum Maassluis heeft een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd voor anonimiteit, 'gegevens delen' binnen Google Analytics staat uit en Museum Maassluis maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics op haar website.

De website van Museum Maassluis maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies voor beheerders van de website. Dit wordt gedaan om hun instellingen te behouden zodat het gebruik van de website wordt vergemakkelijkt.

8. Beveiliging

Museum Maassluis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

9. Links naar andere websites

De website van Museum Maassluis kan (hyper)links (waaronder in banners) bevatten waarmee u de website van Museum Maassluis verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. Museum Maassluis heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op deze websites van derden is een ander Privacy Reglement van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Museum Maassluis zijn verkregen. Museum Maassluis accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

10. Google Analytics

Museum Maassluis maakt gebruik van de diensten van Google Analytics.
Privacy Beleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

11. Wijzigingen Privacy Reglement

Museum Maassluis behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Museum Maassluis uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt Museum Maassluis dit op haar website.

12. Vragen en/of bezwaar gebruik persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over het privacy beleid van Museum Maassluis of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief sturen naar Museum Maassluis,  Zuiddijk 16, 3143 AS Maassluis.
Indien u wilt weten welke persoonsgegevens Museum Maassluis over u heeft vastgelegd of als u persoonsgegevens wilt wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief sturen naar Museum Maassluis,  Zuiddijk 16, 3143 AS Maassluis.