Sponsors

Het Fonds Schiedam, Vlaardingen e.o. , de gemeente Maassluis maar ook de Vrienden van het Museum Maassluis plus een aantal kleinere sponsors maakten het mogelijk dat het museum een indrukwekkende gedaantewisseling kon ondergaan. De entree is geheel vernieuwd en uitgebreid evenals de balie, bibliotheek en met name de Dijkzaal is een compleet andere ruimte geworden. Verder zijn de klimaatbeheersing en verlichting aangepakt, is het museum benedendijks een keuken met koffiezitje rijker geworden maar ook de bijbehorende stadstuin is aangepakt. De kosten van de grootscheepse verbouwing bedroegen ruim € 300.000,--- waarvan ruim de helft voor rekening van het genoemde Fonds kwam.

De Stichting Museum Maassluis is de onderstaande sponsors dan ook zeer erkentelijk voor de financiële bijdragen die het mogelijk maakten het museum grondig te laten verbouwen en te verbeteren.

Fonds Schiedam, Vlaardingen e.o.
Gemeente Maassluis
Vrienden van het Museum Maassluis
Stichting Govert van Wijn

Daarnaast moeten worden genoemd:
Het Belasting & Douane Museum in Rotterdam
MTS Euro Products

MuseumMaassluis

Ook genoemd moeten worden de vele vrijwilligers van het museum die op allerlei wijzen volop hebben bijgedragen aan de voltooiing van de verbouwing en de herinrichting van het gebouw.