Links

Museum Maassluis is niet de enige bezienswaardigheid in Maassluis en omstreken. Er is in Maassluis en omgeving nog veel meer te zien en te bezoeken.
We geven u een aantal suggesties die volgens Museum Maassluis zeker een bezoekje waard zijn!

Bezienswaardigheden in Maassluis

Nationaal Sleepvaart Museum Maassluis
Het Nationaal Sleepvaart Museum is het enige museum ter wereld dat zijn collectie uitsluitend op de sleepvaart richt. Uniek dus. Je kunt er veel te weten komen over de geschiedenis en de ontwikkeling van het Nederlandse sleepvaartbedrijf in de meest uitgebreide zin.

Kunstuitleen Maassluis
Steeds meer particulieren, bedrijven en instellingen kiezen voor het huren van kunst om hun interieur te verfraaien. In Maassluis kan dat via de Stichting Kunstuitleen Maassluis. Die beheert een collectie van maar liefst ongeveer 500 kunstwerken. Behalve schilderijen, grafiek en etsen omvat de collectie ook beeldhouwwerken en objecten. 

Gallery Ritsart
Een bijzondere galerie gelegen aan de Veerstraat 3 in Maassluis.

Garrelsorgel Maassluis
Het orgel in de Groote of Nieuwe Kerk te Maassluis werd gebouwd door Rudolph Garrels (1675-1750) in de jaren 1730-1732. Het was een schenking van Govert van Wijn, een rijke ingezetene van Maassluis.

Maassluise Kunstenaars
De Maassluise Kunstenaars is een groep van (semi) professionele beeldende kunstenaars. Zij wonen in Maassluis of Maasland of hebben daar hun atelier. Zij maken kunstwerken die hun oorsprong vinden in verschillende kunststromingen en in een keur aan technieken. De resultaten zijn regelmatig te zien in Maassluis en daar buiten, via persoonlijke en/of gezamenlijke exposities.

Furieade
De Furieade is het stadsfeest van Maassluis dat plaatsvind in oktober.

Informatiepagina's Maassluis

Ervaar Maassluis
Dé website om inspiratie te vinden voor uw bezoek aan Maassluis!

Culturele Raad Maassluis
De Culturele Raad Maassluis is een Adviescommissie ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders met als doel het adviseren van Burgemeester en Wethouders en/of de gemeenteraad met betrekking tot het beleidsterrein Kunst en Cultuur. De Culturele Raad verstrekt deze adviezen gevraagd en ongevraagd. Ook voert de Culturele Raad culturele activiteiten uit of bevordert of initieert deze. Hierbij betrekt zij zo veel mogelijk de culturele verenigingen.

Historische Vereniging Maassluis
De vereniging stelt zich ten doel:
het vastleggen en verzamelen van al datgene wat betrekking heeft op de geschiedenis van Maassluis, het beschermen en bewaren, dan wel doen beschermen en bewaren van historische stadsgezichten, historische landschappen, monumenten, gebouwen, bouwwerken en voorwerpen, onderdelen en restanten van gebouwen en bouwwerken, alsmede van bouwwerken, voorwerpen of restanten daarvan in de bodem of vindplaatsen daarvan in het verleden dan wel voor het onderzoek van het verleden van Maassluis en voorts al hetgeen daarmede verband houdt, een en ander in de ruimste zin des woords.

Gemeente Maassluis
De website van Gemeente Maassluis


Diverse musea en andere culturele instellingen in de omgeving van Maassluis


Westlands Museum
In het museum wordt de Westlandse geschiedenis behandeld van de Romeinen tot heden. Extra aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de (glas)tuinbouw. Aan bod komen o.a. de verschillende tuinbouwteelten, de belangrijkste typen kassen en het veilingsysteem.

Stedelijk Museum Schiedam
In het Stedelijk Museum ontdekt en ontmoet u zichzelf en het onbekende. Het is een gasthuis, een plek van verbinding en ontmoeting waar mensen en hun verhalen centraal staan. Ons programma van kunst- en historische tentoonstellingen en activiteiten sluit aan bij wat u bezighoudt.

Museum Vlaardingen
Museum Vlaardingen vertelt het verhaal van 5000 jaar leven met water. Maak kennis met de levens van Vlaardingers en andere deltabewoners. Ontdek hoe ze (over)leefden in de delta, met het water dat vriend en vijand kan zijn.

Antikwall-Museum
Het museum fungeert als kennis- en educatiecentrum met betrekking tot de Atlantikwall en beoogt  haar bezoekers, jong en oud, dit deel van de geschiedenis te verduidelijken en de samenhang laten zien in een groter geheel. Belangrijk is dat deze kennis die steeds minder uit eerste hand verkregen kan worden op de juiste manier aan de volgende generaties wordt overgedragen.

Fort 1881
Fort 1881 is het best bewaarde pantserfort van Nederland. Het fort kent bovendien een bijzondere historie. Er is nooit gevochten, maar het fort speelde een cruciale rol in de Tweede Wereldoorlog. De vergadering die de ministerraad hier hield, bepaalde het verloop van de oorlog voor Nederland. Ontdek zelf deze geschiedenis.

Kustverlichtingsmuseum Hoek van Holland
Dit museum is gevestigd in de oude vuurtoren ‘het hoge licht’ aan de Willem van Houtenstraat in Hoek van Holland. Wie geïnteresseerd is in vuurtorens en de geschiedenis van de Nederlandse kust-verlichting en bebakening kijkt hier zijn ogen uit.

Reddings- en veerdienstmuseum Jan Lels
Het museum beheert een indrukwekkend aantal objecten, en herinneringen die de rijke heroïsche en soms trieste historie illustreren van het reddingwezen in het Noordzeegebied vanaf Scheveningen tot aan de Belgische kust. In het museum wordt tevens de geschiedenis getoond van de voormalige Stoomvaartmaatschappij Zeeland, die meer dan 100 jaar de veerdienst tussen Nederland en Engeland heeft onderhouden. Het museum beheert een omvangrijk aantal objecten die de geschiedenis van de Veerdienst, die eveneens zo intens is verbonden met de Hoekse samenleving, tastbaar maken.

Rock Art Museum
De Nederlandse Popmuziekgeschiedenis vanaf de jaren 50 tot heden, van Armand tot ZZ en de Maskers, van Indorock tot de Golden Earring en van Jazz tot Rock ‘n Roll, in de vorm van popmemorabilia, beeld, geluid en info.

Stadsarchief Vlaardingen 
In het pittoreske Raadhuis van de in 1941 opgeheven gemeente Vlaardinger-Ambacht is sinds 1948 het Stadsarchief gevestigd. Vanaf het eind van de 19e eeuw is er in Vlaardingen gewerkt aan de totstandkoming van wat het Stadsarchief nu is: een goed gedocumenteerd en onmisbaar onderzoekscentrum voor allen die zich recreatief of beroepshalve willen verdiepen in de geschiedenis van streek, stad, straat en/of familie.


Algemene websites

museumkaart
museumserver