Ambachten

De oude ambachten in Maassluis verschilden eigenlijk niet zoveel met die van andere vissersplaatsen in ons land waar het zeewater het dagelijkse leven eveneens dicteerde. (Maassluis was b.v. in de 17e eeuw wel de voornaamste marktplaats voor de gezouten vis ; uit: Geschiedenis van Maassluis door S. Blom) Behalve vissers woonden er in Maassluis ook zeelieden van verschillende soorten schepen die het ruime sop van de Noordzee kozen om de monden thuis te voeden. Want naast de visserij ontwikkelden zich ook de zee- en sleepvaart in Maassluis. De visvangst zorgde er voor dat er allerlei ambachten ontstonden die hiermee nauw samenhingen zoals o.a. de kuipers, de nettenboetsters, handelaren in vis en scheepstimmerlieden. Stoere sjouwers in en rondom de haven waren de zogeheten zakkendragers: zij zeulden de vracht van de schepen naar de kades. Vaak waren er meer zakkendragers beschikbaar dan vracht en dan werd er gedobbeld wie het werk kreeg. In Museum Maassluis is de smakbak te zien die gebruikt werd voor het dobbelen; deze is afkomstig uit het Zakkendragers- of Gildehuisje aan de Zuiddijk 11 dat schuin tegenover het museum staat. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw was hier de plaatselijke VVV gevestigd en de informatrices die daar werkten hadden in het historische pandje een poes met de toepasselijke naam Smak.

Kost verdienen

Andere bedrijven waar de Sluizers de kost verdienden waren onder meer Rokerijen, Taanderijen, Zalmrokerijen, Ankersmederijen, spinnerijen en traankokerijen waar de lever van de kabeljauw tot traan werd gekookt. In de 20e eeuw, toen de visserij steeds verder afnam en uiteindelijk verdween, ontstonden er eigentijdse bedrijven met hun specifieke vaklieden zoals De Vereenigde Touwfabrieken N.V., de Machinale Kuiperij A. de Neeff N.V., Stoomkuiperij en Kistenfabriek C. van Toor maar ook N.V. Key’s Asphaltfabriek (later key & Kramer N.V.), Van Raalts Machinefabriek Zorg en Vlijt, fabriek De Ploeg (sojaolie) en N.V. Wallramit. In 1962 vond de officiële opening plaats van Elementum N.V.: een moderne woningfabriek waar halffabricaten van beton werden gemaakt die op de diverse bouwlocaties in Maassluis uiteindelijk werden afgebouwd en opgeleverd als middelhoge en hoge flatgebouwen. De industriële woningbouwmethode werd toegepast in Sluispolder Oost, de Bloemenbuurt, Componistenbuurt Zuid en –Noord en de Burgemeesterwijk. Inmiddels zijn deze wijken allemaal gerenoveerd en vernieuwd en nadert de voltooiing van dit zogeheten Elementumplan in de Burgemeesterswijk. De werklieden bij Elementum bouwden niet alleen voor eigen stad; ook op tal van andere plaatsen in Nederland werden Elementum(flat)woningen uit de grond gestampt. In 1991 werd Elementum uiteindelijk failliet verklaard.

Tal van (gebruiks)voorwerpen, geschriften en beeldmateriaal in de Dijkzaal van het museum zijn stille getuigen van al die verschillende ambachten in Maassluis die kwamen... en gingen.