Educatie

Het museum spant zich bijzonder in voor het overdragen van kennis, voornamelijk aan jongeren. Met de basisscholen en het voortgezet onderwijs worden goede contacten onderhouden. Tweemaal per jaar wordt de scholen een lesprogramma aangeboden, waarvoor zij desgewenst kunnen intekenen. Het aanbod is meestal gekoppeld aan een op dat moment lopende tentoonstelling. In beperkte mate kunnen themalessen worden aangevraagd. Leerlingen die deelnemen aan een lesprogramma komen vrijwel altijd in dit kader op bezoek bij het museum en niet zelden verzorgen zij ook bijzondere deelexposities.

Ook voor volwassenen worden educatieve bijeenkomsten georganiseerd, zoals lezingen, rondleidingen en workshops. Voor nadere informatie kan men contact opnemen met de educator Caroline Schillemans.

Ook bij dit belangrijke onderdeel educatie zijn er vrijwilligers die verschillende voorbereidende - en uitvoerende werkzaamheden op zich nemen.