Moderne beeldende kunst

Nederlandse figuratieve kunst generatie 1900

De aanzet tot de huidige collectie moderne beeldende kunst van het museum werd gegeven door het echtpaar De Vries uit Delft (schenking veertig kunstwerken van o.a. Jan van Heel, Frits Klein en Charles Eyck) in 1970, Jan van Heel, Marike van Heel-Poort en Jeanne Bieruma Oosting (eigen werk) in de jaren tachtig. In de jaren negentig is het Otto B. de Kat die tien werken van eigen hand overdraagt aan het museum. Verder vormen tal van belangrijke schenkingen door particulieren en organisaties een fraaie aanwinst voor de Maassluise collectie. Tot slot is het de Vereniging Vrienden van het Museum Maassluis die al vele jaren achtereen zorg draagt voor financiële middelen waarmee de collectie kan worden aangevuld.

De rode draad die door het eigen kunstbezit van het Museum Maassluis loopt is de figuratie. De collectie bestaat dus vooral uit werken van kunstenaars die rond 1900 werden geboren, figuratief schilderden en dat ook bleven doen nadat in 1950 de abstracte kunst sterk in opkomst was.

Desondanks is er een deelcollectie abstracte kunst opgenomen met werk van onder meer Jaap Naninga, Sierk Schröder, Kees verwey, Piet Ouborg, Wim Sinemus en Joop Kropff. Verder behoren kunstwerken van uiteenlopende buitenlandse kunstenaars tot de Maassluise kunstcollectie onder wie Jean Miotte, Alfred Manessier, Antonio Saura, E.R. Witten en met name Armin Mehling is rijk vertegenwoordigd.

Regelmatig wordt een keuze gemaakt uit deze eigen collectie en tentoongesteld in het museum.