Collectie

In dit museum wonen moderne beeldende kunst en historische kunst (in het kader van de bevordering van de kennis over de geschiedenis van Maassluis) onder één en hetzelfde dak. Het museum is een samenwerkingsverband met de Historische Vereniging Maassluis (HVM) aangegaan met als doel een gezamenlijk kenniscentrum in het museum te realiseren. Inwoners van Maassluis maar ook andere belangstellenden en bezoekers kunnen hiermee hun voordeel doen.
De Historische Vereniging Maassluis vestigt zich eind juni 2014 in het Museum Maassluis maar al geruime tijd wordt er in goede harmonie samengewerkt. Onderlinge kennis en ervaring worden uitgewisseld en aangevuld onder het motto een en een is drie. Bij wijze van spreken dan.

Kerncollectie kunstenaars

De onderstaande kunstenaars zijn opgenomen in de kerncollectie van het museum.

Sierk Schröder studeerde aan de Haagse Academie.
Ingesteld op toon onderzocht hij het effect van licht en donker, zoals de oude meesters. Interessant vond hij ‘alla prima’ schilderen: het direct met snelle penseelstreken weergeven van wat het oog waarneemt.
Prijzen: ,Therese van Duyl-Schwartze-Portretprijs, Jacob Maris-materiaalprijs en de Jacob Hartogprijs. Toenmalig Koningin Beatrix heeft model voor hem gestaan.

Jeanne Bieruma Oosting kreeg op landgoed Lauswolt haar liefde voor de planten- en dierenwereld. Ze studeerde aan de Haagse Academie voor Beeldende Kunst.
Prijzen: de bronzen medaille van de stad Parijs, erepenning van de Gemeente Maassluis.
Ze stelde de Jeanne Oostingprijs in die nu nog wordt toegekend, in 2002 in het Gemeentemuseum Maassluis. Een representatief deel van haar werk schonk zij aan dit museum.

Otto B. de Kat studeerde aan de Amsterdamse Rijksakademie voor beeldende Kunsten, waar hij mede te maken kreeg met Prof. Roland Holst.
Zijn werk werd beïnvloed door kunstenaars als Uytvanck, Toorop Van Doesburg, Mondriaan en Zadkine. Hij legde zich toe op kleine intieme onderwerpen wat hem de aanduiding ‘intimist’ opleverde.
Prijzen: Aquarellistenprijs van het Prins Bernhardfonds, Artimedaille en Jeanne Oostingprijs.

Jan van Heel studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam.
In Parijs schilderde hij een stad in herfstige tonen, in kleuren met een gevoel van vergankelijkheid en melancholie.
Prijzen: Voorjaarsprijs van Pulchri Studio, Jacob Marisprijs, eervolle vermelding Biennale Sao Paulo, de Jacob Maris-oeuvreprijs, zilveren penning gemeente Maassluis
Heeft in Maassluis geëxposeerd en heeft diverse werken geschonken aan de gemeente.